Tartalom szűrés
Témák
felnõttfelnõtt
ifjúságiifjúsági
gyermekgyermek
családicsaládi
Eseménynaptár
Április2024 MájusJúnius
HKSzCsPSzV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Keresés
Impresszum
Jogi nyilatkozat
Adatvédelem
Házirend
Partnerek
Partnerek
Támogatók
Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok

 

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét

    meghatározó, a szervre vonatkozó alapvetõ jogszabályok, közjogi

    szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és mûködési

    szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági

    szabályzat hatályos és teljes szövege

   

      a.) 

         Az Alapítónak (önkormányzat) a Kft-vel kapcsolatosan hozott rendeletei 2024

          - Az Alapítónak (önkormányzat) a Kft-vel kapcsolatosan hozott rendeletei 2023

          - Az Alapítónak (önkormányzat) a Kft-vel kapcsolatosan hozott rendeletei 2022

           - Az Alapítónak (önkormányzat) a Kft-vel kapcsolatosan hozott rendeletei 2021

         - Az Alapítónak (önkormányzat) a Kft-vel kapcsolatosan hozott rendeletei 2020

         - Az Alapítónak (önkormányzat) a Kft-vel kapcsolatosan hozott rendeletei 2019

         - Az Alapítónak (önkormányzat) a Kft-vel kapcsolatosan hozott rendeletei 2018

         - Az Alapítónak (önkormányzat) a Kft-vel kapcsolatosan hozott rendeletei 2017 

         - Az Alapítónak (önkormányzat) a Kft-vel kapcsolatosan hozott rendeletei 2016
         - Az Alapítónak (önkormányzat) a Kft-vel kapcsolatosan hozott rendeletei 2012-2015
       b.) Közmûvelõdési megállapodás

       c.) Szervezeti és Mûködési Szabályzat 

       d.) Alapító Okirat

 

 2. Az országos illetékességû szervek, valamint a fõvárosi és

     megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv

     feladatáról, tevékenységérõl szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

        Nincs ilyen adat.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

       Nincs ilyen adat.

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben

    ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkezõ

    szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén

    a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe,

    az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási

    illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvetõ

    eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja

    (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje

    (elintézési, fellebbezési határidõ), az ügyek intézését segítõ útmutatók,

    az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt

    letölthetõ formanyomtatványok, az igénybe vehetõ elektronikus programok

    elérése, idõpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok

    jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megilletõ jogokról és az ügyfelet terhelõ

    kötelezettségekrõl

      Nincs ilyen adat.

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésébõl

    finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma,

    a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért

    fizetendõ díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

          a.) Közmûvelõdési megállapodás (a fentebbi, pirossal kiemelt sorból megnyitható)

          b.) Terembérleti feltételek

          c.) Szolgáltatási terv 2023

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve

   nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja,

   jogalapja, idõtartama, az érintettek köre, az adatok forrása,

   kérdõíves adatfelvétel esetén a kitöltendõ kérdõív), az adatvédelmi

   nyilvántartásba bejelentendõ nyilvántartásoknak az e törvény

   szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által -

   alaptevékenysége keretében - gyûjtött és feldolgozott adatok fajtái,

   a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

        Nincs ilyen adat.

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája,

   a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:

   Programajánló füzet, ingyenes, a telephelyeken és egyéb közintézményekben,

   közösségi terekben kihelyezve.

 

8. A testületi szerv döntései elõkészítésének rendje, az állampolgári

    közremûködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv

   üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének

   jegyzõkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai,

   ha ezt jogszabály nem korlátozza

       Nincs ilyen adat.

9. A törvény alapján közzéteendõ jogszabálytervezetek és kapcsolódó

   dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselõ-testületének nyilvános

   ülésére benyújtott elõterjesztések a benyújtás idõpontjától

      Nincs ilyen adat.

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

       www.cserepeshaz.hu

 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása,

    azok eredményei és indokolásuk

      Nincs ilyen adat.

12. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása,

     azok eredményei és indokolásuk

      Nincs ilyen adat.

13. A közérdekû adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje,

    az illetékes szervezeti egység neve, elérhetõsége, s ahol kijelölésre kerül,

    az adatvédelmi felelõs, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

    Közérdekû adatok megismerésének rendjérõl szóló szabályzat - feltöltés alatt

 

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon

     alapuló statisztikai adatgyûjtés eredményei, idõbeli változásuk

      Nincs ilyen adat.

15. A közérdekû adatokkal kapcsolatos kötelezõ statisztikai

     adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

       Nincs ilyen adat.

16. Azon közérdekû adatok hasznosítására irányuló szerzõdések listája,

     amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerzõdõ fél

      Nincs ilyen adat.

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévõ közérdekû adatok

     felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerzõdési feltételek

      Nincs ilyen adat.

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

     a.) A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1)-(2) bekezdése szerinti adatok

      b.) A 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése szerinti szabályzat - szerkesztés alatt

                

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levõ, a közadatok

     újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára

     elérhetõ közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

     Nincs ilyen adat.

20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános

     szerzõdési feltételek elektronikusan szerkeszthetõ változata

     Nincs ilyen adat.

21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történõ

     rendelkezésre bocsátásért fizetendõ díjak általános jegyzéke

     Nincs ilyen adat.

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati

     tájékoztatás

     Nincs ilyen adat.

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról

     szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások

     szerzõdõ feleinek megjelölése, a kizárólagosság idõtartamának, tárgyának,

     valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

     Nincs ilyen adat.

24. Közfeladatot ellátó szerv egyéb belsõ szabályzatai

3/2020. (2020.03.20.) számú ügyvezetõi utasítás a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. ellenõrzési nyomvonaláról szóló szabályzatról

4/2020. (2020.03.20.) számú ügyvezetõi utasítás az integrált kockázatkezelési rendszerrõl szóló szabályzatról

7/2020. (2020.03.20.) számú ügyvezetõi utasítás a szervezeti integritást sértõ események kezelésének eljárásrendjérõl

1/2023. (04.13.) számú ügyvezetõi utasítás a Zuglói Cserepes Kulturális Nonprofit Kft-nél követendõ belsõ eljárásrendrõl gyermekbántalmazás gyanúja esetén

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. Felügyelõ Bizottságának anyagai

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Meghívó és jegyzõkönyv 2023.09.26.

 Meghívó és jegyzőkönyv 2023.12.05.

Meghívó és jegyzőkönyv 2024.02.20.

Meghívó és jegyzőkönyv 2024.03.19. 

Meghívó és jegyzőkönyv 2024.05.09.

Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatokVissza az előző oldalra