Tartalom szűrés
Témák
felnõttfelnõtt
ifjúságiifjúsági
gyermekgyermek
családicsaládi
Eseménynaptár
Június2024 JúliusAugusztus
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Keresés
Impresszum
Jogi nyilatkozat
Adatvédelem
Házirend
Partnerek
Partnerek
Támogatók
Gazdálkodási adatok

 

 III. Gazdálkodási adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény

    szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

     A Kft. 2022. évi beszámolója

 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és

    személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve

    a vezetõk és vezetõ tisztségviselõk illetménye, munkabére,

    és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb

    alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

 

   Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. - Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira, a vezetõk és vezetõ tisztségviselõk

    illetményére, munkabérére és rendszeres juttatásaira, valamint költségtérítésére,

    az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtájára és mértékére vonatkozó

    összesített adatok

    - A felügyelõbizottság és a Kft. vezetõinek juttatásai egyéni bontásban 2023.05.31.

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti

    költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára,

    összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok,

    kivéve, ha a közzététel elõtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a

    kedvezményezett lemond

     Nincs ilyen adat.

4.  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó

    vagyonnal történõ gazdálkodással összefüggõ, ötmillió forintot elérõ vagy azt

    meghaladó értékû árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,

    vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékû jog átadására,

    valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdések megnevezése (típusa), tárgya,

    a szerzõdést kötõ felek neve, a szerzõdés értéke, határozott idõre kötött szerzõdés

    esetében annak idõtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági,

    illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggõ beszerzések adatai, és a minõsített

    adatok kivételével. A szerzõdés értéke alatt a szerzõdés tárgyáért kikötött - általános

    forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a

    vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

    Az idõszakonként visszatérõ - egy évnél hosszabb idõtartamra kötött - szerzõdéseknél

    az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni.

    Az egy költségvetési évben ugyanazon szerzõdõ féllel kötött azonos tárgyú szerzõdések

    értékét egybe kell számítani

2022_09_13_Teljes_Ellatas_Alapu_Villamos_Energia_Adasveteli_szerzodes_E2_Hungary_Zrt.pdf

2021_11_15_Vallalkozoi_szerzodes_MVM_Zrt.pdf

2022_08_19_Adasveteli_szerzodes_MVM.pdf

     

 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

    (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetõk,

    pályázat eredménye)

     Nincs ilyen adat.

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására

   (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai

   és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai,

   ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítõ

   szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggõ kifizetésre)

   fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

     Nincs ilyen adat.

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása,

   az azokra vonatkozó szerzõdések

     Nincs ilyen adat.

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról,

   a megkötött szerzõdésekrõl)

       A Kft. 2019 - 2022. évben nem folytatott le közbeszerzési eljárást.

       A Kft. 2023. évi közbeszerzési terve

      A Kft. 2024. évi közbeszerzési terve

Gazdálkodási adatokVissza az előző oldalra