Tartalom szűrés
Témák
felnőttfelnőtt
ifjúságiifjúsági
gyermekgyermek
családicsaládi
Eseménynaptár
Március2021 ÁprilisMájus
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Keresés
Impresszum
Jogi nyilatkozat
Adatvédelem
Hírlevél
Közzétételi lista
Szerződések
Partnerek
Partnerek
Támogatók
Támogatók

Közzétételi lista


Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.

Általános közzétételi lista (a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerint)

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe,

   telefon-és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának:

     Székhely:

      Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.
    1144 Budapest, Vezér utca 28/b.,
    Tel: 06-1-363-2656, 06-1-383-1341; 06-30-431-5372
    e-mail: info.cserepeshaz@cserepeskft.hu,
    honlap: www.cserepeshaz.hu

    Telephelyek:

      Zuglói Ifjúsági Centrum
    Budapest, 1145 Uzsoki utca 57.
    Tel.: 06-1-251-19-10.

     Lipták Villa
    1146 Budapest, Hermina u. 3.
    Tel.: 06-1-220-6777, 06-70-675-8393

     Zuglói Civil Ház
    1144 Budapest, Csertő park 12.
    06-1-789-2397, 06-1-799-9067

     Liget Galéria
    1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5.

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek

   megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

    Szervezeti ábra

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti

   egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége:

 

    Dr. Dömény Péter ügyvezető
    e-mail: ugyvezeto@cserepeskft.hu

    Lévai Sándor szakmai igazgató
    e-mail: szakmai.igazgato@cserepeskft.hu

    Lándori Zsuzsa gazdasági és üzemeltetési igazgató
    e-mail: vezeto.gazdasagi@cserepeskft.hu

    Garay Klára minőségellenőrzési vezető
    e-mail: minoseg@cserepeskft.hu

    Sipos Katalin tagintézmény vezető, Cserepesház
    e-mail:  vezeto.cserepeshaz@cserepeskft.hu

    Szabó-Gere Imre tagintézmény vezető, Zuglói Civil Ház
    e-mail: vezeto.civilhaz@cserepeskft.hu

    Harrach Péter tagintézmény vezető, Lipták Villa
    e-mail: vezeto.liptakvilla@cserepeskft.hu

    Balog Jánosné tagintézmény vezető, Zuglói Ifjúsági Centrum
    e-mail: vezeto.zic@cserepeskft.hu

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve,

    elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

    és az ügyfélfogadási rend

        Nincs ilyen adat.

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele,

    tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

          Nincs ilyen adat.

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy

   ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más

   közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

       Nincs ilyen adat.

 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével

    működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége

    (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),

    tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv

    részesedésének mértéke

      Nincs ilyen adat.

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve,

   székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma,

   elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

      Nincs ilyen adat.

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve,

   székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése,

   illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata,

   vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

      Nincs ilyen adat.

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség

     és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

      Nincs ilyen adat.

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti

     szervének az 1. pontban meghatározott adatai

          Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
        1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
        Tel.: 06-1-872-9100
        E-mail: hivatal@zuglo.hu

 

II.Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét

    meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi

    szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési

    szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági

    szabályzat hatályos és teljes szövege

   

      a.) Az Alapítónak (önkormányzat) a Kft-vel kapcsolatosan hozott rendeletei 2012-2015

         - Az Alapítónak (önkormányzat) a Kft-vel kapcsolatosan hozott rendeletei 2020

         - Az Alapítónak (önkormányzat) a Kft-vel kapcsolatosan hozott rendeletei 2019

         - Az Alapítónak (önkormányzat) a Kft-vel kapcsolatosan hozott rendeletei 2018

         - Az Alapítónak (önkormányzat) a Kft-vel kapcsolatosan hozott rendeletei 2017 

         - Az Alapítónak (önkormányzat) a Kft-vel kapcsolatosan hozott rendeletei 2016

       b.) Közművelődési megállapodás

       c.) Szervezeti és Működési Szabályzat - feltöltés alatt

       d.) Alapító Okirat

 

 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és

     megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv

     feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

        Nincs ilyen adat.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

       Nincs ilyen adat.

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben

    ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező

    szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén

    a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe,

    az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási

    illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető

    eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja

    (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje

    (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók,

    az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt

    letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok

    elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok

    jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő

    kötelezettségekről

      Nincs ilyen adat.

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből

    finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma,

    a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért

    fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

          a.) Közművelődési megállapodás (a fentebbi, pirossal kiemelt sorból megnyitható)

          b.) Terembérleti szabályzat

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve

   nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja,

   jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása,

   kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi

   nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény

   szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által -

   alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái,

   a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

        Nincs ilyen adat.

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája,

   a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:

   Programajánló füzet, ingyenes, a telephelyeken és egyéb közintézményekben,

   közösségi terekben kihelyezve.

 

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári

    közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv

   üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének

   jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai,

   ha ezt jogszabály nem korlátozza

       Nincs ilyen adat.

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó

   dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános

   ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

      Nincs ilyen adat.

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

       www.cserepeshaz.hu

 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása,

    azok eredményei és indokolásuk

      Nincs ilyen adat.

12. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása,

     azok eredményei és indokolásuk

      Nincs ilyen adat.

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje,

    az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül,

    az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

    Közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló szabályzat - feltöltés alatt

 

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon

     alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

      Nincs ilyen adat.

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai

     adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

       Nincs ilyen adat.

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája,

     amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

      Nincs ilyen adat.

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok

     felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

      Nincs ilyen adat.

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

     a.) A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1)-(2) bekezdése szerinti adatok

      b.) A 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése szerinti szabályzat

      c.) A 28/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti szerződések 

            

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok

     újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára

     elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

     Nincs ilyen adat.

20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános

     szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

     Nincs ilyen adat.

21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő

     rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

     Nincs ilyen adat.

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati

     tájékoztatás

     Nincs ilyen adat.

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról

     szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások

     szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának,

     valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

     Nincs ilyen adat.

24. Közfeladatot ellátó szerv egyéb belső szabályzatai

3/2020. (2020.03.20.) számú ügyvezetői utasítás a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. ellenőrzési nyomvonaláról szóló szabályzatról

4/2020. (2020.03.20.) számú ügyvezetői utasítás az integrált kockázatkezelési rendszerről szóló szabályzatról

5/2020. (2020.03.20.) számú ügyvezetői utasítás a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről

 

 III. Gazdálkodási adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény

    szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

     A Kft. 2019. évi beszámolója

 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és

    személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve

    a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére,

    és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb

    alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

 

   Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. - Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira, a vezetők és vezető tisztségviselők

    illetményére, munkabérére és rendszeres juttatásaira, valamint költségtérítésére,

    az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtájára és mértékére vonatkozó

    összesített adatok

    - A felügyelőbizottság és a Kft. vezetőinek juttatásai egyéni bontásban 2019.12.31.

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti

    költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára,

    összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok,

    kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a

    kedvezményezett lemond

     Nincs ilyen adat.

4.  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó

    vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt

    meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,

    vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására,

    valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya,

    a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés

    esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági,

    illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített

    adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános

    forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a

    vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

    Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél

    az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni.

    Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések

    értékét egybe kell számítani

        5 M Ft feletti szerződés

 

 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

    (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők,

    pályázat eredménye)

     Nincs ilyen adat.

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására

   (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai

   és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai,

   ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő

   szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre)

   fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

     Nincs ilyen adat.

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása,

   az azokra vonatkozó szerződések

     Nincs ilyen adat.

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról,

   a megkötött szerződésekről)

       A Kft. 2019. évben nem folytatott le közbeszerzési eljárást.

       A Kft. 2021. évi közbeszerzési terve